• ikon
  Charlotte Kornmod den 16-03-2018
  Kære forældre
   
  På onsdag er der åbent hus, hvor vi skal fejre vores nye værdier! Du kan finde skolebestyrelsen på skoletorvet – mellem kontoret og biblioteket. Her står vi klar til en snak om værdierne og om det kommende valg til bestyrelsen.
   
  ER DU VORES NYE MEDLEM AF BESTYRELSEN?
   
  Skolebestyrelsen træffer beslutning om principper for mange forskellige ting. Emner vi fx kunne drøfte i det kommende skoleår er:
  • Skal vi indføre ny klassedannelse efter 4. og 7. klasse?
  • Skal Egholmskolen være en mobilfri skole?
  • Skal dørene lukkes kl 8 – så elever må vente til pausen, hvis de kommer for sent?
  • Andre emner som er vigtige for vores børn og skole…
   
  Vi håber vi ses mellem 16 og 18!
   
  Bestyrelsen


   
 • ikon
  Charlotte Kornmod den 09-03-2018
    
  ”Børn og unges brug af sociale medier skaber ofte hårrejsende overskrifter. Men kan det virkelig passe, at de unge konstant udsætter hinanden for mobning og digitale krænkelser?
  Har vi at gøre med en selvoptaget generation, der konstant jagter det næste digitale fix?”
   
  Børn og unge har uden tvivl fundet en kommunikationsvej, der kræver væsentlige kompetencer at bevæge sig i.

  Tilmeld dig foredraget ”Etik i digitale fællesskaber"  ved Jonas Ravn, projektleder og oplægsholder hos Center for Digital Pædagogik. Her vil han give sit bud på, hvorledes vi som forældre navigerer, støtter og hjælper vores børn bedst muligt.

  Invitationen gælder alle forældre på dagtilbud -og skoleomårdet samt elever fra 7-9. klasse. 
   
  Mandag den 19. marts 2018 kl. 19 i Multisalen på Vallensbæk Skole 
   
  Foredraget tager udgangspunkt i praksisnære cases og temaer fra mere end 10 års arbejde med børn, forældre og fagpersoner. Målet er at vi som forældre bliver klogere på, hvad vi som voksne kan gøre for at hjælpe børnene med at få de nødvendige kompetencer, at vi bliver klogere på, hvordan vi kan forstå en børn-ungekultur som i stigende grad udleves på de digitale fællesskaber.
    
  Med venlig hilsen
  På vegne af Det koordinerende Forældreråd
   
  Steven Johnsen
  Formand for skolebestyrelsen på Vallensbæk Skole
   
   
   Tilmeldingsblanketten er vedhæftet
   
   
 • ikon
  Charlotte Kornmod den 14-12-2017
  Dato-info om skolestart i august 2018

  Tirsdag, d. 16/1 kl 19-21 holder vi informationsmøde for forældre i SFO'en/Heksekedlen

  Lørdag, 10/3 kl. 9.30-12.30 holder vi "Min skole-dag" for alle de børn, der skal starte på Egholmskolen i august(incl. forældre :-))

  1. maj  - første dag i SFO

  13. august kl 9 - første skoledag i 0. klasse.
 • ikon
  Charlotte Kornmod den 24-11-2016