• Charlotte Kornmod den 21-06-2017
  Egholmvej omlægges - vigtig info!
  Arbejdet gennemføres i skoleferien fra den 26. juni til den 11. august 2017. Vejen vil være lukket for gennemkørsel hele perioden.

  For at gennemføre omlægningen inden næste skoleår starter, er det nødvendigt at lukke Egholmvej helt, mens arbejdet står på. Der vil dog være en afmærket stipassage fra Vallensbæk Torvevej gennem arbejdsområdet, med indgang nord for den nye rundkørsel.

  Begrænset parkeringsmulighed

  Vi håber, at mange vil vælge cyklen i sommerperioden, så behovet for parkering begrænses. Den eksisterende bom fra den sydlige siden åbnes, og der vil være et ganske begrænset antal midlertidige p-pladser foran skolens hovedindgang. Ved absolut behov for parkering henvises til Egholmvej, Sælsøvej og Skærsøvej syd for skolen. Det er lukkede boligveje, så vis hensyn, når I sætter bilen her.

  Når anlægsarbejdet er færdigt, genåbnes Egholmvej fra Vallensbæk Torvevej med skråparkering langs vejen, Kiss & Ride-bane til hurtig af- og påstigning samt vendeplads. Det gamle parkeringsområde indrettes til boldspil og ophold for de større elever. • ikon
  Charlotte Kornmod den 21-04-2017
  Vi knokler hver dag for at gøre en god skole for alle børn - en skole man både kan vokse og blive klog i. Og det er med med stolthed og stor glæde vi præsenterer vores film om Egholmskolen!
  Gode hilsner fra personalet på Egholmskolen
   
  (Filmen er procuceret af Sergio Calero fra Calero Photography)

  Følg os på facebook: https://www.facebook.com/EgholmskolenVallensbaek/?fref=nf

  https://vimeo.com/210604334/a1b3a1375d
 • ikon
  Charlotte Løvholm den 22-03-2017
  Gratis weekendture og ture for forældre og børn. Se venligst vedhæftede...

  http://lejre.blaakors.dk/ture-for-foraeldre-og-boern
   
 • ikon
  Charlotte Kornmod den 24-11-2016

Indlejret objekt