• ikon
  Charlotte Kornmod den 13-10-2017
  I dag har vi både motionsdag - og efterårsferie…som tiden dog løber…

  Vi har haft en meget aktivt periode her efter sommerferien. I uge 37 havde vi kulturuge, hvor alle klasser deltog i større eller mindre grad. Vi har haft mange klasser på hytteture og hele 6. årgang på lejrskole, vi har deltaget i Hackathon med vores 9. årgang(hvor vores dygtige, innovative elever løb med hele to af de tre præmier), så har vi deltaget i Buster filmfestivallen, i Alle Børn Cykler, haft besøg af Vestforbrændingen flere gange….og jeg kunne blive ved…Alle disse spændende aktiviteter, men også de helt små – som fx en leg i et frikvarter kan I følge med i på vores Facebookside.
  Og kom bare – vi kan sagtens være flere… https://www.facebook.com/EgholmskolenVallensbaek/

  Fra uge 43 begynder vi at spille skak i 0-2. årgang – altså, først lærer vi at spille og henover de næste uger skulle alle elever gerne knække skakkoden, så vi kan få et livligt skakmiljø med små turneringer.  Alle pædagoger er blevet instrueret i hvordan man lærer børn om skakkens hemmelige verden. Der er mange gode grunde til at spille skak i skolen. Skoleskak kan være medvirkende til at styrke samarbejdet mellem børnene samt have en positiv effekt på deres koncentrationsevne. Derudover er der undersøgelser der påviser, at skoleskak har en positiv effekt på børnenes matematikkundskaber - og så er det oven i købet sjovt!

  Budgettet for 2018 er endeligt vedtaget – og her er afsat en stor sum til at etablere legemuligheder på Det Grønne Strøg. Der vil både være traditionelle legeredskaber og digitale muligheder. Der er nedsat et udvalg bestående af personale fra indskolingen, skolebestyrelsen og ledelsen, der sammen med Center for Teknik kommer med input til aktiviteterne. Vi forventer først at området kan tages rigtigt i brug henover foråret, og når det står færdigt, tager vi stilling til hvilke retningslinjer der skal gælde for færden derude, hvor mange tilsynsvagter mv.

  Go’ efterårsferie til alle!
   
   
   
   
   
 • ikon
  Charlotte Kornmod den 09-10-2017
  Sikker skolevej – gennemgående fortov
    
  I efterårsferien begynder arbejde med etablere det nye gennemgående fortov i krydset mellem Egholmvej og Selsøvej. Adgang til Egholmskolen sker ad Egholmvej med indkørsel fra Vallensbæk Torvevej.
   
  Området syd Egholmskolen er blevet ensrettet for at gøre skolevejen mere sikker. I den forbindelse blev det besluttet at anlægge et permanent gennemgående fortov på den nordlige og den østlige side af krydset mellem Egholmvej og Selsøvej. Det arbejde begynder i uge 42, hvor skolerne har efterårsferie.
   
  Det kan give nogle trafikale udfordringer, derfor bedes bilister til og fra Egholmskolen om at benytte indkørslen fra Vallensbæk Torvevej.
   
  Vejarbejde på Vallensbæk Stationstorv
  I efterårsferien arbejdes der også med at færdiggøre det endelige fodgængerområde på Vallensbæk Stationstorv.
   
  Mens der arbejdes på vejen, spærres der for kørende trafik. Der etableres en midlertidig ensrettet adgangsvej til parkeringskælderen og vareindleveringsområdet bag centeret, som også kan benyttes af lastbiler i forbindelse med varelevering.
   
  Afspærringen ved Højstrupvej og Højstrupparken fjernes i perioden. Trafik til og fra rådhuset, Højstruphave og Højstrupparken skal køre ad Højstrupvej og Højstrupparken. Al trafik der skal ud fra området, skal følge omkørselsskiltene via Højstrupparken og Højstrupvej.


   
 • ikon
  Eskil Frøding den 05-07-2017
  Unilogin - nyt login til forældreintra !

  I hele Danmark får alle forældre til børn i folkeskolen i de kommende måneder et Unilogin. Formålet er, at ét forældrelogin skal give forældre adgang til en lang række informationer omkring barnets skolegang.
  I første omgang giver dit forældre-Unilogin adgang til forældreintra, og årsplaner (i Meebook), og på sigt også bl.a. undervisningsforløb, karakterer og elevplaner. Hvis man som forældre har børn på flere skoler, så skal man nu kun anvende ét login.

  Forældre, der allerede har et Unilogin, fordi de måske samtidig er lærere eller pædagoger, skal blot bruge deres eksisterende Unilogin til forældreintra.
   
  Indtil den 1. september 2017 vil der være adgang til forældreintra med både almindeligt login og Unilogin. Herefter vil der kun være adgang med Unilogin.

  Hvis du har spørgsmål vedrørende oprettelsen af Unilogin til forældre, så tag venligst kontakt til administrationen på dit barns skole.

  Sådan får du et forældre-Unilogin: Se vejledningen i bilaget
 • ikon
  Charlotte Kornmod den 24-11-2016

Indlejret objekt